Hakkında

1973 yılında Bursa’da doğdu. 1990 yılında Bursa Erkek Lisesi’nden mezun oldu. Tıp eğitimini 1996 yılında İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi’nde (Çapa) tamamladı. 1997-2002 yıllarında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini aldı.

Eğitimi

 • Uzmanlık Derecesi: İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, 1997-2002
 • Tez konusu: Mesane Boynu Yapılmış Hastalarda Video Ürodinami Çalışması
 • Lisans Derecesi: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, 1990-1996
 • Bursa Erkek Lisesi, 1990
 • Gaziantep Fen Lisesi, 1987-1989

Çalışmaları

 1. İstanbul Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Sağlık Hizmetleri Şirketi (Prof. Dr. Yunus Söylet, Prof. Dr. Cenk Büyükünal, Prof. Dr. Nüvit Sarımurat ile beraber) (2002 – 2008)
 2. İstanbul Memorial Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü (2002 – 2007)
 3. Türkiye Gazetesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü (2002 – halen devam etmekte)
 4. Acıbadem Hastanesi Bakırköy Çocuk Cerrahisi Bölümü (2002 – 2006)
 5. Amerikan Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü (Ziyaretçi Hekim) (2002 -2008 )
 6. Medical Park Hastanesi Fatih Çocuk Cerrahisi Bölümü (2002 – 2007)
 7. İstanbul Medipol Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü (2002 -2010 )
 8. Nisa Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü (2002 -2010 )
 9. İstanbul Cerrahi Hastanesi(Konsültan Hekim) (2009 –halen devam etmekte )
 10. Gayrettepe Metropolitan Florance Nightingale Hastanesi (Konsültan Hekim) (2009 -2010 )
 11. Diyarbakır Asker Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü (2008 – 2009)
 12. Acıbadem Hastanesi fulya Çocuk Cerrahisi Bölümü (2010 –halen devam etmekte)

Katıldığı Kongreler

 1. Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 1. Olağan Genel Kurulu Toplantısı, 1994 İstanbul
 2. European Society for Paediatric Urology 10th Annual Meeting, 1999 İstanbul
 3. XIX.  Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 7-11 Ekim 2001 Antalya
 4. XX.   Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 15-19 Ekim 2002 Mersin
 5. XXII.  Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 8-11 Eylül 2004 Bursa
 6. XXIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 05-08 Kasım 2006 Adana
 7. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, (peduro) 08-10 Nisan 2010 İzmir
 8. XXIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi,
 9. Mısır Çocuk  cerrahisi Derneği Ulusal Kongresi (EPSA)
 10. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi (PEDURO)
 11. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi 16-19 Mayıs 2011
 12. Azerbeycan ulusal tıp kongresi Bakü 2011

Katıldığı Workshop’lar

 1. Exstrophy Epispadias Complex Workshop II, 1998 İstanbul
 2. Hypos ’02 Workshop, 2002 İstanbul
 3. International Workshop on Undescended Testis, 16 Nisan 2004 İstanbul
 4. Dokuzuncu 1 Aralık Hipospadias Günü, 1 Aralık 2004 İstanbul
 5. Pektus Ekskavatumda Nuss Onarımı Workshop, 26 Mayıs 2007 İstanbul
 6. Varikosel ve İnmemiş Testis Workshop, 24 Kasım 2006 GATA (Türk Çocuk Ürolojisi Derneği Mezuniyet Sonrası Eğitim Etkinlikleri)
 7. Peduro 2010 Hipospadias Çalıştayı 08 Nisan 2010 İzmirPEDURO 2010 Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi’nde canlı ameliyat gerçekleştirdi.Proksimal hipospadyas olgusu, Prof Dr Yunus Söylet İle beraber)http://www.istanbul.edu.tr/duyurular/duyuru_icerik.php?3460
 8. İnternational workshop for cloacal Malformations june 10 2011 Ankara
 9. İleri Düzey Laparaskopik Çocuk Cerrahisi Kursu 24-25 Haziran 2011 Ankara
 10. Onaltıncı Hipospadyas Günü 30 kasım 2012 İstanbul
 11. Hypos ’12 Workshop,3.İnternational Workshop on Hypospadias  2012 İstanbul
 12. International Workshop on Laparscopic İnguinal Hernia Repair in Children April,5-6 2013 İstanbul
 13. Çocuk ürolojisi ve robotik cerrahi kursu, canlı hayvan modeli Acıbadem Üniversitesi 10-11 Haziran 2014, İstanbul
 14. Adölesanlarda Varikolsel Kursu,  Pediatrik Üroloji Derneği, 7-8 Nisan 2022, Antalya

Yayınları

 1. Goldenhar Complex associated with anal atresia: Brief case reportCelayir S, Kara CS, Emir H, Kuruoğlu S, Tüysüz B, Sarımurat N, Yeker D.
 2. Which patients are at risk? Evaluation of the morbidity and mortality in newborn pneumothoraxIlçe Z, Gündogdu G, Kara C , Ilikkan B, Celayir SIndian Pediatr. 2003 Apr;40(4):325-8
 3. Pilorik atrezisi / Pyloric atresia: 15-year review from a single institutionIlce Z, Erdogan E, Kara C, Celayir S, Sarimurat N, Senyüz OF, Yeker DPediatr Surg. 2003 Nov;38(11):1581-4
 4. The missing hazelnut,  Kara CS, Celayir S, Sarimurat N
 5. Turk J Gastroenterol. 2004 Jun;15(2):112-4Neonatal gastric perforation: review of 23 years’ experienceKara CS, Ilçe Z, Celayir S, Sarimurat N, Erdogan E, Yeker D, Surg Today. 2004;34(3):243-5

Kongre Sunuları

 1. Teknat G, Kara CS, Emir H, Celayir S, Sarımurat N, Erdoğan E, Büyükünal C, Yeker D; Gatroşizisde Bianchi Tekniği: Nerede? Nasıl? XIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 2001 Antalya
 2. Kara CS, Ünalmış N, Söylet Y, Danişmend N, Emir H,; Disfonksiyonel İşemede Biofeedback: İlk sonuçlarımız XX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 15-19 Ekim 2002 Mersin
 3. İlçe Z, Kara CS, Emir H, Söylet Y, Büyükünal C, Danışmend N; Üriner sistem basıncını düşürmeye yönelik bir uygulama: Vezikostomi ve klinik deneyimlerimiz
 4. S Emre, R Özcan, Y Söylet, E Yeşildağ, C Kara, C Büyükünal: Proksimal Hipospadiaslı ve ağır kordi anomalisi olan olgular için uyguladığımız iki seanslı prepusyal damarlı ada flebi ile üretral pleyt oluşturma yöntemi sonuçları.

Yurt dışı yardım amaçlı ameliyat çalışmaları

 1. Yeryüzü doktorları (Doctors Wordwide) Gülümseyen çocuklar projei ile Filistin 2011
 2. Yeryüzü doktorları (Doctors Wordwide) Gülümseyen çocuklar projei ile Kenya Afrika 2012

Üye Olduğu Dernek ve Kuruluşlar

 1. Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği (TÇCD)
 2. Pediatrik Üroloji Derneği (PEDURO)
 3. Türk Tabibler Birliği (TTB)