Sünnet ve Yenidoğan Sünneti

sünnet nedir
Sünnet özen gösterilmesi gereken bir cerrahi bit müdahaledir.
İzlemek için : https://www.youtube.com/watch?v=d4CsEFBL69E

Sünnet Nedir?

Sünnet özen gösterilmesi gereken bir cerrahi müdahaledir.

Sünnet, ülkemizde çocuklara en sık uygulanan cerrahi işlemdir. Çoğunlukla dini ve geleneksel nedenlerle yapılır. Tıbbi nedenlerle de yapılması gerekebilir.

Yenidoğan Sünneti Nedir?

Bebeklerde 0-30 gün aralığını yenidoğan dönemidir. Yenidoğan döneminde sünnet, çok kolay ve genel anestezi gerektirmeyen cerrahi bir işlemdir. Uygun tekniklerle çabuk ve estetik iyileşme mümkündür. Ancak bezli çocuklarda sünnet sonrası bakım daha fazla özen ister.

En uygun Sünnet Yaşı Nedir?

Sünnet için en uygun yaş aralığı 2 yaş öncesi ve 5 yaş sonrası dönemdir. 2- 5 yaş aralığında, aileden koparılıp ayrılmanın yol açacağı duygusal ve psikolojik sorunlar ön plana çıkabilir. Bu yaş aralığı, cinsiyet ve kendilik bilincinin ortaya çıkıp geliştiği dönemdir. Bu nedenle, vücudundan bir parçanın kendi arzusu dışında uzaklaştırılması ve bunun cinsel organı ile ilgili bir işlem oluşu, çocuklarda psikolojik problemler ortaya çıkarabilmektedir.

6 yaş sonrasında, çocuğun sünnet olayının toplumsal boyutunu algılaması ve bu sevinci ailesi ile birlikte yaşaması söz konusudur. 6 yaş ve sonrasında sünnetin genel anestezi veya ciddi sedasyonla yapılması zorunludur.

Sünnetin Yararları Nelerdir?

Erken dönemde yapılan sünnetin, yenidoğan ve süt çocukluklarında üriner sistem enfeksiyonu olması, sünnetsiz çocuklara oranla ortalama 10 kat daha az olduğu çeşitli çalışmalarda belirtilmiştir. 3 yaşından sonraki çocuklarda sünnet derisi darlığı ve buna bağlı oluşabilen  penis ucu iltihabı ) kesin tedavisinde korunma sağlar. Bakteri ve virüs kolonizasyonu için uygun bir ortam oluşturan sünnet derisinin ortadan kaldırılmasının cinsel yolla bulaşan hastalıkların ve penis kanserinin önlenmesinde önemli rol oynadığı ve sünnetli erkeklerle evli kadınlarda rahim kanserlerine daha az rastlandığı bilinmektedir.

Dini veya geleneksel sünnetin tüm erkeklere uygulandığı toplumlarda, erkek çocuklar arasında önemli bir sosyal statü boyutu vardır.

Sünnet Derisinin Daralması (Fimozis) Nedir?

Sünnet derisi 3 yaşına kadar kısmen veya tamamen yapışıktır. Bu erkek çocukların % 95’inde kendiliğinden hiçbir soruna yol açmadan düzelir. Ancak %5 kadar çocukta sünnet derisinin uç kısmındaki idrarın çıktığı açıklık, idrar çıkışına izin vermeyecek kadar dar olabilir.  Bu durum tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarına yol açabilir. Bazen smegma kistleri denilen sünnet derisi içindeki beyaz kireçimsi tortular da enfeksiyona yol açarlar. Toplumumuzda sünnet derisinin rutin olarak geri çekilmesi ve smegma temizliği oldukça sık rastlanan bir durumdur. Bu geri çekmeler esnasında oluşan küçük çatlaklar ve sünnet derisinin geriye çekildikten sonra tekrar eski haline gelememesi ödemlenmesi ile penis ucunun beslenme bozukluklarına kadar gidebilecek olan ağır tablolar  ortaya çıkarabilir. Bu durumda sünnet tıbbi olarak gerekmektedir.

Sünnetin Riskleri Nelerdir?

Uygun olmayan şartlarda ve ortamlarda, uzman olmayan kişiler tarafından yapılan sünnet kalıcı sakatlıklara, ciddi problemlere yol açabilmektedir. Toplumun yarısına uygulanan bir cerrahi girişim olduğu düşünülürse ortaya çıkan risk daha net olarak anlaşılabilir.

Çocuklarda uygulanan tüm cerrahi girişimlerde; sedasyon, genel anestezi titizliği, ve psikolojik hazırlık yapılmalıdır.  İhmal edilirse sünnet işlemi, etkisi yaşam boyu sürebilecek bir psikolojik travmaya dönüşebilir.

Sünnet sonrası dönemde; enfeksiyon, kanama, eksik veya fazla derinin kalması, penis başının yaralanması, estetik kusurlar ortaya çıkabilmektedir.

Yenidoğan döneminde daha sık tam idrar çıkış deliği iltihap ve darlıkları sünnet sonrası görülebilir.

Sonrasında komplikasyon yaşanmaması için, sünneti bir cerrahi girişim olarak görülmeli ve ameliyathane ortamında uzmanlarca yapılmalıdır.

Sünnet ne zaman yapılmaz?

  • Hiçbir cerrahi girişimin yapılamayacağı genel hastalıklar var ise,
  • Doğumsal penis anomalilerinde (hipospadyas, epispadyas ve megaloüretra gibi) düzeltici asıl ameliyatlar yapılana kadar sünnet yapılmamalıdır.

Önerilen Sünnet Teknikleri Nelerdir?

Yenidoğan döneminde, çan yöntemi ile dikişsiz olarak sünnet yapılabilir. Bu teknikle sünnet kısa sürer ve son derece estetik bir iyileşme sağlanır. Genel anesteziye gerek yoktur. Lokal bölgesel anestezisi yeterlidir.

Diğer yaş gruplarında dikişli cerrahi sünneti önermekteyiz. Çocuk, sakinleştirme sonrası ameliyathaneye alınır. Genel anesteziye başlanınca önce bölgesel uyuşturma yapılır. Böylece lokal ağrı blokajı ile anestetik ajanların çok daha düşük dozlarda kullanımı ve ameliyat sonrası 4- 6 saatlik ağrı olmasını önlemektedir.

Sünnet derisinin gerekli ölçülerde alınır.  Tam bir kanama kontrolü sağlandıktan sonra çok ince dikişlerle sünnet estetik bir şekilde tamamlanır.  

Uygun bir pansuman ve ağrı kesicilerle sünnet sonrası rahat etmeleri sağlanır. Sünnetten 48 saat sonra banyo ve diğer aktiviteler rahatlıkla yapılabilir.